Boost betrokken burgers

Vliegerplein werd recent door Ringland een hart onder de riem gestoken onde het motto ‘Boost Betrokken Burgers’. Bekijk hier het filmpje!

Try out Bart Cannaerts

Op donderdag 9 mei geeft Bart Cannaerts een try out voorstelling van zijn nieuwe show “We moeten nog eens afspreken.” In de Schuur aan het fort van Borsbeek kan u genieten van een avondvullend programma. Jong en oud welkom ! Online tickets vanaf heden beschikbaar !

Zuidcafé in de Roma: the sky is the limit?

Belangrijk event op dinsdag 18 juni om 20u in De Roma (Borgerhout):

https://www.facebook.com/events/387554062071957/

Vliegerplein overlegt om aanwezig te zijn. We houden u op de hoogte.

Impact van vliegen op het klimaat

Klimaatimpact van luchtvaart brengt klimaatdoelstellingen in gevaar

De klimaatimpact van de luchtvaart groeit snel. Het vliegtuig is het vervoersmiddel met de grootste klimaatimpact per km/per persoon. En er wordt steeds meer gevlogen: zeker ook de komende jaren.

De luchtvaart valt niet onder de bindende klimaatdoelen van het verdrag van Parijs. In Parijs hebben 171 landen afgesproken om de temperatuurstijging van de wereld te beperken tot 1,5 graad van de temperatuur voor de moderne industriële samenleving. En het liefst 2 graden. Via de VN-organisatie ICAO zijn er sinds kort wel afspraken voor het beperken van de klimaatimpact van de luchtvaart. Deze zijn echter tot 2020 vrijblijvend. En niet effectief genoeg. In 2050 mogen veel (rijkere, industriële) landen nog maar 10% van de CO2 van de uitstoot in 1990 hebben. De luchtvaart kan tegen die tijd bijna het hele CO2 budget van de wereld opsnoepen.

Luchtvaart groeit, klimaatimpact ook

De uitstoot van broeikasgassen door vliegen gaat de komende jaren toenemen. Naar verwachting met meer dan 40% tussen 2014 en 2035. Of met meer (zie afbeelding hieronder).

Dit omdat er in 2035 twee keer zoveel passagiers zullen vliegen dan in 2016. En omdat de wereldbevolking in 2100 ongeveer negen keer zo veel kilometers zal vliegen. De groei van Schiphol (NL) is hier een goed voorbeeld van (zie afbeelding hieronder). En de verwachting is dat de groeiende luchtvaart dan ook het grootste deel van de milieuwinst van groener landtransport teniet zal doen.

Klimaatimpact luchtvaart is meer dan CO2

CO2 uitstoot van vliegen zorgt voor ongeveer 2,5% van de wereldwijde klimaatverandering door mensen. Maar luchtvaart heeft meer invloed op het klimaat. Naast CO2 zorgt luchtvaart voor klimaatverandering door:

 • Stikstofoxide uit vliegtuigmotoren (NOx)
 • Uitstoot van roet
 • De vorming van condensatiestrepen en wolken

De menselijke bijdrage aan klimaatverandering is daarom ongeveer 5% in plaats van 2.5%. Dus het dubbele van de CO2-uitstoot alleen. Het plan van ICAO houdt geen rekening met de niet CO2-emissies van luchtvaart.

Technologische innovatie zal het klimaat niet redden

Vaak wordt gezegd dat technologische innovatie de klimaatimpact van luchtvaart voldoende vermindert. Denk dan aan:

 • Biobrandstoffen
 • Electrisch vliegen
 • Vliegen op waterstof
 • Efficiëntere vliegtuigen
 • Efficiëntere landing en start/logistiek

Deze innovaties zijn onvoldoende! Technologische ontwikkelingen zijn te langzaam en worden te langzaam toegepast.

Stop groei luchtvaart, maak alternatieven aantrekkelijker

De luchtvaart kan niet blijven groeien. Ze moet voor het milieu zelfs krimpen. En eveneens als wij de luchtvaart binnen de gezondheids- en leefbaarheidsgrenzen willen houden. Om dit te bereiken moeten wij verder kijken dan technologische innovatie. Uitzoeken hoe we alternatieven (voor de korte afstand) aantrekkelijker kunnen maken. Zoals de trein en de elektrische bus. Denk hierbij aan:

 • Het verbeteren van relatieve en absolute prijs van alternatieven
 • Verbeteren van gemak van alternatieven (bijvoorbeeld: reserveren, reistijden, meer en betere verbindingen)

Bron: https://www.eerlijkovervliegen.nl/feiten/klimaatimpact-luchtvaart/

Kerstmarkt Vremde, alweer een topper

Het is fijn te merken dat burgerplatform Vliegerplein de juiste koers vaart.
Een prachtig alternatief voor de 188 hectare luchthaventerrein werd door vele bezoekers van onze stand als de enige toekomst voor de luchthaven van Deurne gezien.
Tegemoetkomen aan de échte noden van de gemeenschap, een evenwicht tussen lucht, ruimte, recreatie, scholen, wonen, groen, cultuur,… Dat alles samen zal een nieuwe bron van welzijn én van werkgelegenheid vormen.

Houdt SP.A woord ?

De voorbije week werd de coalitievorming in Antwerpen breed uitgelicht in de media. Groen werd opzijgeschoven en momenteel werken N-VA, SP.A en Open-VLD verder om samen een bestuursakkoord te bereiken voor de stad Antwerpen.

Voor de verkiezing heeft de SP.A zich scherp geprofileerd tegenover het huidige stadsbestuur onder leiding van Bart De Wever. De Standaard rekende na dat beide partijen slechts in de helft van de stellingen op haar Stemtest overeen komen. De socialisten willen onder andere meer sociale huisvesting, een ophef van het hoofddoekenverbod aan de loketten van de stad en meer openbaarheid van bestuur. Daarnaast ijverde de partij ook voor meer groene ruimte, en profileerde zich bovendien expliciet tegen de huidige functie van de luchthaven van Antwerpen, die ze uiterlijk in 2030 gesloten wilde zien.

Jinnih Beels, frontvrouw van de SP.A in Antwerpen, hamerde er toen in de Gazet van Antwerpen op dat ze haar visie niet mocht verloochenen in ruil voor bestuursdeelname. Toen nog onafhankelijk, maar ondertussen volwaardig lid van de SP.A, is het moment gekomen om die woorden kracht bij te zetten tijdens de onderhandelingen over het Antwerpse stadsbestuur.

Zal SP.A haar verkiezingsbelofte kunnen waarmaken en daarmee het begin van een nieuwe episode inluiden voor de terreinen die momenteel de luchthaven huisvesten ? De komende weken brengen ongetwijfeld meer duidelijkheid.

TUI lanceert zomeraanbod – meer vliegtuigen op komst

Op 31 oktober stelde de luchthaven van Deurne het zomeraanbod van toeristische bestemmingen in samenwerking met TUI Fly voor. De capaciteit vluchten naar het zuiden wordt met maar liefst 35% uitgebreid. Voortaan zullen er ook twee vliegtuigen Deurne als thuishaven gaan gebruiken.

Zoals elk jaar zijn er nieuwe exclusieve bestemmingen  en worden er andere met stille trom afgevoerd, en dat is ook dit jaar niet anders. Voortaan kan vanuit Deurne gevlogen worden naar onder meer:

 • Lublin (Polen)
 • Tanger (Marokko)
 • Enfidha (Tunesië)

Volgens de luchthaven van Deurne is er “een grote vraag van het Belgische publiek” om naar deze laatste bestemming te vliegen. Wegens het overaanbod in België worden dan weer de vluchten naar Barcelona afgeschaft. Naar Malaga en Alicanta kan je ondertussen 5 dagen per week vliegen.

afbeelding_tui_fly_zomer_2018

Op deze manier schuift de luchthaven weer langzaam maar zeker verder op richting toeristische luchthaven, met meer en meer grote vliegtuigen als gevolg…

 

Trainingsvluchten – de minister laat haar diensten de milieuvergunning bijstellen

Voor veel mensen was het afgelopen mooie zomer op menig moment in de tuin weer nagelbijten met de voortdurend rondvliegende kleine tuigen in de lucht. Een aantal daarvan zijn privé bezit en het is aannemelijk dat de eigenaars daarvan niet alle dagen boven onze hoofden aan het rondtoeren zijn. De problematiek van de trainings- of oefenvluchten is echter al vele jaren een doorn in het oog. Er werd daarom ook door de Vlaamse overheid voorzien in een afbouwscenario, dat tot het in handen geven van het vliegveld aan LEM Antwerpen/privé partner EGIS strikt werd nageleefd.
Dat is sedert 2014 echter niet meer het geval.

Eén van onze kernleden merkte dit op aan de hand van de jaarcijfers en het gevolg was een parlementaire vraag (nr. 627 van 30 augustus jl.) van Ingrid Pira (Groen) aan bevoegd leefmilieuminister Joke Schauvliege.

De vraag luidde als volgt:
(even verduidelijken dat een vlucht wordt beschouwd uit twee bewegingen te bestaan: opstijgen en landen)

“Onderschrijft de minister het standpunt van haar administratie dat er voor 2018 in totaal (maximaal) 12.000 bewegingen voor trainingsvluchten uitgevoerd mogen worden?

 • (a) Indien ja: vanwaar haar antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 183 dat het aantal toegelaten vluchten van 12.000 per jaar van 2014 tot 2018 geïnterpreteerd moet worden als bewegingen, en dus gehalveerd moet worden om het aantal toegelaten vluchten te berekenen?
 • (b) Indien ja: wat doet de minister met de overschrijdingen van het aantal trainingsvluchten door LEM Antwerpen/privé partner EGIS in 2014, 2015 en 2016, nl. 6531 overtredingen in totaal? Worden die overschrijdingen gesanctioneerd en waarom werden ze nooit vastgesteld? Waarom was er geen controle en wie staat daarvoor in?
 • (c) Indien ja: wat onderneemt de minister ten aanzien van de LEM Antwerpen/privé partner EGIS om dit recht te zetten?”

afbeelding_trainingsvlucht_2017

‘Onduidelijkheid’ liet manouvreerruimte die er niet mocht zijn

In haar antwoord geeft de minister aan dat door haar administratie de begrippen “vluchten” en “bewegingen” door elkaar werden gehanteerd. Door het Departement Omgeving werden bij controles enkel de bewegingen geregistreerd.
Verder:
“De vergunning spreekt nu echter over 12.000 vluchten, dit zou 24.000 bewegingen betekenen. In de geest van de verleende milieuvergunning was echter duidelijk een afbouwscenario beoogd voor het aantal trainingsvluchten. In het kader van een overleg met mijn administratie werd besloten dat een bijstelling van de bijzondere voorwaarde noodzakelijk is om duidelijkheid en handhaafbaarheid van de bijzondere voorwaarde m.b.t. de afbouw van de trainingsvluchten te garanderen.”

Door de ontstane verwarring heeft de administratie van de minister geoordeeld dat hierdoor geen PV kon opgesteld worden voor de periode 2014-2016…
Als gevolg hiervan besluit de minister:
“Ik geef mijn diensten de opdracht om een bijstelling van de vergunning in te leiden zodat er duidelijkheid komt over het afbouwscenario zoals oorspronkelijk bedoeld in de verleende milieuvergunning.”

 

Verslag Vliegerplein debatavond

Burgerplatform Vliegerplein organiseerde samen met studiebureau Endeavour een druk bijgewoond publiek debat over de toekomst van de Luchthaven van Deurne. Dit debat vond plaats op vrijdagavond 5/10 in De Theatergarage, Bouwhandelstraat 72, te 2140 Borgerhout.

IMG_0013_zoom

Achtergrond
De toekomst van de luchthaven in Deurne staat al een hele tijd ter discussie. Verschillende actiegroepen, experten, lokale politici en andere kritische stemmen stellen niet enkel de ligging van de luchthaven midden in een woonkern in vraag, maar ook de economische relevantie gezien de nabijheid van Brussels Airport. Groeimogelijkheden zijn er niet en steeds meer stemmen pleiten voor een
alternatieve toekomst voor deze plek, omdat die een buitengewoon potentieel heeft om aan de reële noden van de ruime stadsregio tegemoet te komen.
Vliegerplein staat alvast achter de slogan “doe Deurne dicht”. Maar wat zijn dan de alternatieven? Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht werd het hoog tijd om hierover na te denken.

Programma
Het Burgerplatform sloeg dan ook de handen in elkaar met studiebureau Endeavour en nodigde een breed panel van experten uit (zie bijlage). Die gaven hun visie vanuit zowel ruimtelijke planning, economische invalshoek als burgerbetrokkenheid. De experten vergaderden eerst in een besloten dynamische workshop o.l.v. Endeavour om te brainstormen van 14u-18u. Daarna werden de belangrijkste resultaten op een visuele manier getoond aan het ruim opgekomen kritische publiek. Dat kreeg van 19u-20.30u de kans om in een open debat in gesprek te gaan met de experten en te reageren op de eerste ideeën. Daarnaast en als achtergrond was er een kleine tentoonstelling rond de plek van de luchthaven in de stadsregio.

IMG_0060

Belangrijkste conclusies
Het brede debat met de zaal bood een historische kans om samen na te denken over de
maatschappelijke ambities die kunnen gerealiseerd worden door een nieuwe invulling van de luchthavensite. Zelden is er een open ruimte van deze schaal, onder eigendom van één partij, die dergelijke kansen biedt om op een doordachte manier om te gaan met de uitdagingen van de toekomst: van ecologische uitdagingen (het afkoelen van de stad) en een precedent maken voor het reduceren van het vliegverkeer tot het creëren van een plek voor voedselproductie. Iedereen was het erover eens dat het verhaal van luchthaven Deurne meer is dan een leefbaarheiddiscussie voor de omliggende wijken,
maar een kwestie van stadsbreed en regionaal belang. Concreet kwamen een aantal breedgedragen en interessante alternatieve invullingen voor de huidige
luchthavensite aan bod:

 1. Groene vinger: de luchthavensite omvat nu een grote open ruimte, die de kans biedt om ook in de toekomst een groene vinger te blijven. Met intrinsieke waarde voor de stad en de omliggende regio. Maar, er wordt reeds aan geknabbeld. Precies daarom is het belangrijk vandaag reeds klaar te staan met een sterk voorstel/visie. Een sterke motor om de ruimte open te houden. De luchthavensite moet dan dienen als een proeftuin voor openruimteprojecten. Denk daarbij bv. aan een landbouw- of landschapspark, dat instaat voor een deel van de voedselproductie van Antwerpen. Alleszins een ecologische corridor die de groene rand verbindt met de stad. Via de toekomstige overkapte ring, over het huidige luchthaventerrein, recht naar de fortengordel en de achterliggende open ruimte.
  Met veel aandacht voor wateropvang en waterbeleving…
 2. Site voor innovatieve technologieën: de luchthaven was bij de aanvang een plek van creativiteit, innovatie en vakmanschap. Ondertussen wel een vergeten pionier. Kan deze creatieve geest opnieuw leven ingeblazen worden door een plek te creëren voor experiment, duurzame technologieën, ambitieuze start-ups, … Een incubator voor groene investeringen, met ruime perspectieven voor bijkomende tewerkstelling.
 3. Open plek voor burgerinitiatieven: een plek waar omwonenden en andere geïnteresseerden samen de ruimte kunnen toe-eigenen en betekenis geven. Open gewoon de bestaande hekken, laat de landingsbaan liggen voor wat ze is, en de omwonenden stromen toe en vullen de ruimte in. Op een spontane manier. Naar het voorbeeld van de voormalige luchthaven Tempelhof in Berlijn. Je krijgt
  het goedkoopste park denkbaar. De organisatoren realiseerden alvast hun belangrijkste doelstelling: met deze boeiende avond het startschot geven voor een ruim maatschappelijk debat rond de alternatieve toekomst van de luchthaven
  Deurne. Zij zullen dit dossier alvast in de komende maanden actief op de politieke agenda blijven zetten.
 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.